2014 Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

DUYURU
(14 Şubat 2014)Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü gereği; Merkezimiz tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucu “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden düzenlenmiştir. 14 Şubat 2014 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri’ne aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Ayrıca, Başkanlığımızın 11 Ekim 2013 tarihli duyurusunda ilan edilen ilkeler gereğince;

  • Başvuruları güncelleme tarihinden önce yapılmış olması kaydı ile güncelleme tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içerisinde yapılan sınavlar için, güncelleme tarihinden önce yürürlükte olan eşdeğerlik tablosu geçerlidir. Bu süre eşdeğerliliği kaldırılmış sınavlar için de kabul edilecektir. Diğer durumlarda eşdeğerlik tablosu güncelleme tarihi itibari ile uygulanacaktır.
  • Son güncelleme tarihinden önce sonuç belgelerinin alınmış olduğu sınavlar için sonuç belgesinde sınavın yapıldığı tarihin yazılı olması ve 6114 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra alınmış olması durumunda, sınavın yapıldığı tarih itibari ile geçerli eşdeğerlik tablosu uygulanacaktır.
  • Kurumumuzca ilk eşdeğerlik tablosunun yayımlandığı 13/01/2012 tarihine kadar alınmış sonuç belgelerinde sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlik tablosu uygulanacaktır.
  • Diğer durumlarda ilgili başvurular güncel eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilecektir.

Bu doğrultuda eşdeğerlik tespiti gerektiren sınavlar için uygulama, yukarıda belirtildiği şekilde olacak ve Başkanlığımızca eşdeğerlik belgesi yerine geçecek bir belge verilmeyecek, ilgili kurumlar eşdeğerlik tablosu doğrultusunda kabul ve işlemlerini yapacaklardır.

Kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri (14 Şubat 2014)

29 Haziran 2014 Saat : 3:29
bcs
devamını oku

2014 Lisans Yerleştirme Sınavı (2014-LYS) Temel Soru Kitapçıklarının Yayınlanması

DUYURU
(22 Haziran 2014)

2014 Lisans Yerleştirme Sınavı (2014-LYS) Temel Soru Kitapçıklarının Yayınlanması

2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sınavlarının ikinci aşaması olan 2014 Lisans Yerleştime Sınavı (2014-LYS) 81 il merkezinde (91 sınav merkezinde) 14-15 ve 21-22 Haziran 2014 tarihlerinde beş oturum halinde, 5.521.318 adet soru kitapçığı kullanılarak gerçekleştirilmiş ve herhangi bir sorun olmadan tüm ülkemizde huzur içerisinde tamamlanmıştır. Sınavda toplam 340.562 personel büyük bir özveri ile görev yapmıştır.

Ülkemizin geleceği olan 946.244 gencimizin girmiş olduğu bu yarışın hak ve adalet ölçüsü içerisinde gerçekleştirilebilmesi için sınav öncesinde ve sınav sırasında her türlü tedbir alınmış ve ilgili çalışmalar planlandığı gibi  dakika dakika yürütülmüş, sınav sorunsuz biçimde tamamlanmıştır. Sınav sonrasında da aynı titizlikle sınav evrakının değerlendirilmesi temin etmek üzere her türlü çalışma planlanmış ve gerekli koordinasyon sağlanmıştır.

Sınavın sorunsuz olarak gerçekleştirilmesine destek veren başta tüm ÖSYM çalışanlarımız, 21 gün süren Kapalı Dönem görevlilerimiz, Sınav Günü Masası görevlileri, ÖSYM Temsilcilerimiz, Sınav Koordinatörlerimiz, Bina Sınav Sorumlularımız ve Yöneticilerimiz, Emniyet görevlileri olmak üzere tüm sınav görevlilerine ve sınav güvenlik tedbirlerinin uygulamaya geçirilmesine destek veren diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederiz.

6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 33 üncü maddesi ile 53 üncü maddesi birinci fıkrası (ç) bendi gereğince ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışına çıkarılmıştır. Sınav güvenliğinin en önemli unsuru olan “Her Adaya Farklı Soru Kitapçığı” uygulaması nedeniyle adayların sorulara verdikleri cevapları da izlemesini ve cevap kâğıdı üzerindeki işaretlemelerini kontrol etmelerini temin etmek amacıyla ÖSYM Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 2014-LYS’lerde test sorularının tamamından rastgele seçilen % 20’si adaylara ait soru kitapçıklarındaki soru numaraları ve cevap seçenekleri ile birlikte adayların incelemesine açılacaktır. Sınav sorularının % 20’sini oluşturan ve adayların incelemesine açılan sorular, ayrıca; “Temel Soru Kitapçığına” aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanan “Temel Soru Kitapçığı” basın yayın organları tarafından, telif hakları ÖSYM’de saklı kalmak kaydıyla, her hangi bir telif hakkı bedeli ödenmeksizin kullanılabilecektir. “Temel Soru Kitapçığı” adı altında ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanan sorular dışında kalan ve artık Merkezimize ait gizli bilgi olarak nitelenecek tüm soruların yazılı, görsel veya işitsel olarak herhangi bir yolla bir bütün olarak veya kısmen paylaşılması halinde, paylaşan kişi ve kuruluşlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

Kamuoyuna ve adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

2014-LYS Temel Soru Kitapçıkları (% 20) ve Cevap Anahtarları

29 Haziran 2014 Saat : 3:27
bcs
devamını oku

işyeri hemşiresi yetkileri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işyerinde güvenliğin sağlanması, iş kazalarının önlenmesi ve işçi sağlığının korunması için iş güvenliği yasasını 2011 yılında yeniden düzenledi. Buna göre elli ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde bir adet iş güvenliği uzmanı, bir adet işyeri hekimi bulundurulması zorunlu tutuluyor. Ayrıca gerekli görülen işylerlerinde işyeri hekimine yardımcı olması adına “diğer sağlık personeli” adıyla işyeri hemşirelerinin çalıştırılması da uygun görülmüştür.

 

Yardımcı sağlık personeli olarak görevlendirilerecek olan işyeri hemşireleri, temelde işyeri hekimlerine yardım etmekle görevliler.İşyeri hemşiresi görevleri temelinde işyeri hekimine uyumlu çalışmak ve hekimin işini kolaylaştırmak önemli. Aslında bu bağlamda işyeri hemşireliği, hastane hemşireliğinden büyük bir fark göstermez. Ne var ki işyeri koşulları ve tamamen koruma politikaları bazında gelişen meslek, farklılık gösteren yetki ve görevlere de sahip.

 

Diğer sağlık personeline yani işyeri hemşirelerine dair görev, yetki ve sorumlulukları ortaya koyan yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Temmuz 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Bu yönetmelikte de belirtildiği üzere işyeri hemşireleri, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu uyarınca işyeri hekimiyle ortaklaşa çalışan ve hekime yardımcı olan kişidir.
 

Öte yandan yönetmelik ve yasada belirtildiğine göre, işyeri hekimi olabilmek için öncelikle hemşire, sağlık memuru ya da acil tıp teknisyeni diplomalarından birine sahip olmak gerekli görülmüştür. Söz konusu diplomalara sahip kişiler daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakalığı’nın belirlemiş olduğu işyeri hemşireliği eğitimini alarak ve ardından düzenlenen sınavdan başarılı sonuç elde ederek işyeri hemşiresi sertifikası almalıdırlar.

 

Bahsi geçen bu işyeri hemşiresi kursu eğitim programının süresi 90 saat olarak belirlenmiştir. Teorik eğitimin yarısı uzaktan eğitim de olabilir. Bununla beraber işyeri hemşirelerinin sertifikaları da beş yılda bir yenileme eğitimleriyle yenilenmelidir.

 

Bakanlığın yayınladığı yönetmelikte belirtildiği üzere, işyeri hemşiresinin yetki, görev ve sorumlulukları arasında düzenli sağlık taramaları da yapmak, işçilerin sağlık düzeyleri ile ilgili bilgi toplamak, çalıştıkları kurumda görev alan işçilerin sağlık ve çalışma öykülerini derlemek ve kayıt altına almak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili problemlerin saptanmasında işyeri hekimine yardımcı olmak, işçilerin periyodik muayene formunu dokdurmak, şüpheli vakaları işyeri hekimine bildirmek, hasta ya da yaralı işçileri hastaneye sevk etmek gibi görevler yer alıyor.

 

 

 

ADVERTORIAL

 

 

 

28 Ekim 2013 Saat : 6:36
bcs
devamını oku

Online sağlık bakanlığı randevu

Hastane Randevu Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında ele alınmış ve bu programa bağlı olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bakanlığın amacı vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişiminin sağlanmasıdır. Bu şekilde dolaylı olarak hastanelerin daha etkin ve de verimli hizmet sunması da sağlanmış olacaktır.

 

Yeni randevu sistemi için çalışmalar 2009 yılında başlatılmıştır. Çalışmaların tamamlanması ve ülke geneline yayılan bir hizmet olması 2011 yılını bulmuştur. Günümüzde Hastane Randevu Merkezi, ALO 182 hattı ile, internet üzerinden online randevu sistemi ile ya da mobil uygulamalarla hizmet vermektedir. Ayrıca bu sistemle dileyenler Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden ve de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinden randevu alabilmektedirler. Özel doktor randevu, yani özel hastane randevuları da yine bu sistemden yapılabilmektedir.

 

Bu yeni sistemle artık Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki hastalar ve hasta yakınları, istedikleri hastaneden randevu almak için alo randevu hattını arayabilir ya da internetten online randevu sitesini ziyaret edebilirler. Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan bu uygulamasa sayesinde, 2011 yılından beri randevu almak için hastanelere yığılmalar sonlandırılmış oldu.

 

Doktor randevu ve hastane randevu sistemleri yenilendikten sonra, hem hastaların hem de doktorların zaman kazanması sağlanmış oldu. Bu da sağlık sisteminin daha doğru, daha hızlı ilerlemesini sağlıyor. Randevu sistemi ayrıca hastaların ya da hasta yakınlarının muayene olmak istedikleri doktoru seçme, tarih tercihi yapma ve hatta saat terihi yapma seçeneklerini de sağlıyor.

 

İnternetten online hastane randevu sistmi de en az alo randevu hattı kadar kullanılmaktadır. Online randevu sistemine üye olduktan sonra randevu alabilir, randevu erteleyebilir, değiştirebilir ya da iptal ettirebilirsiniz. Bunun için Sağlık Bakanlığı tarafından kurulmuş olan online hastane randevu sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Üye olduğunuz sistem üzerinden her türlü işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

Ayrıca dileyenler alo randevu hattını da arayabilirler. Seçtiğiniz yol önemli değildir. Her biri Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol edilmektedir. Önemli olan sizin işlemi doğru olarak gerçekleştirmenizdir.

 

Alo randevu hattındaki operatörler; randevu almak, değiştirmek ya da randevunuzu iptal etmek için sizi yönlendirecektir. Söz konusu randevu iptal etmek için interneti tercih ederseniz, hesabınıza girdikten sonra, ekranın sağ üst köşedesindeki “randevu geçmişi” başlığına tıklamanız gerekmektedir. Buradan randevu iptal et seçeneği ile randevu iptali mümkün olacaktır.

 

 

 
 

 

 
ADVERTORIAL

 

 

 

7 Ekim 2013 Saat : 9:31
bcs
devamını oku

KUSURSUZ MAKYAJIN GÖRÜNMEYEN KAHRAMANLARI

Makyaj, sadece görünenden ibaret değildir. Sahnedeki rujun, rimelin güzel görünmesini sağlayan, bilmeyenin anlamayacağı, sahne arkasında çalışan ürünler vardır.onlar olmadan yaptığınız makyajda illa ki bir eksiklik fark edersiniz. Örneğin ne kadar güzel göz makyajınız olursa olsun, yüzünüz pürüzsüz değilse, biraz garip duracaktır. Capcanlı renklerle mükemmel bir uyum yakalamış olun diyelim, göz altınızda koyuluklar duruyorsa, yine yorgun görüneceksiniz ne yazık ki. Peki nasıl kurtulabilirsiniz bu hatalardan? Baz, gözaltı kapatıcısı, far bazı ve fondöten ile! Örnek olması için Clinique makyaj malzemelerine göz atabilirsiniz.

Sırayla gidelim: Nemlendiricinizi sürdünüz, hemen ardından, fondötenden önce, baz sürmelisiniz.  çünkü baz, özellikle fondötenin topaklanmasını önler, homojen dağılmasını, sürdüğünüz her yerde eşit renk tonuna sahip olmasını sağlar. Tüm yüze ya da yüzünüzün kusurlu olan bölgesine, kısacası fondöten sürmeyi düşündüğünüz her yere, çok ince bir tabaka halinde sürebilirsiniz. Parmak ucunuzla aldığınız bir nokta baz, tüm yüzünüze yeter. Elbette yüzünüzde bir kusur yoksa, baz da, fondöten de kullanmanıza gerek yok.

Gözaltı kapatıcısı: Gözaltları her zaman yüzün geri kalanından biraz daha koyu görünür. Bu da yorgun olmasanız bile yorgun görünmenize sebep olur. Yüzünüzün kalanı çok diri, cıvıl cıvıl olsa da bu kısım canlılığını sömürür. Gözaltı kapatıcısı göz çevrenizi aydınlatarak sizi bu dertten kurtatır. Ama dikkat! Fazla açık renk kullanırsanız gözleriniz floresan balığı gibi parlar! Gözaltı koyuluğunuzdan 1 ton açık olması yeterlidir.

Fondöten: Genel olarak tüm yüzünüze ve boynunuza uygulayabilirsiniz. Yüzünüzdeki belli belirsiz kusurları, renk dengesizliklerini gizler, pürüzsüz, porselen gibi tek bir renge sahip olmanızı sağlar. Elbette porselen pürüzsüzlüğü hoş olsa da, porselen renginde olmayı istemezsiniz. Bunun için 2 adım uygulamanız yeterli. Birincisi, fondötenin yarattığı parlak görünümü matlaştırmak ve sabitlemek için pudra, ikincisi ise gölge ve derinlik katmak için allık. Bunlar fondötenin olmazsa olmaz kankalarıdır. Clinique fondöten, pudra ve allık yönünden çok seçeneğe sahiptir. Mutlaka nir göz atın!

Far bazı: Göz makyajı en çabuk dağılanlardandır. Eyeliner genellikle bir müddet sonra göz kapağına yapışarak dağılır, far ise kurumuş toprak gibi, çizgi çizgi görünebilir. Baz işte tam da bu durumda imdanınıza yetişir. Göz makyajından önce kullanılır. Böylece özellikle farın ve eyelinerın çabuk bozulmasını engeller.

Nemlendirici: Aslında en gizli kahraman odur. Çünkü tüm diğer haylaz malzemelerin yüzünüze baskı yapmasını engeller, cildinizin nefes almasını sağlar. Tüm malzemelerin en altına mutlaka (mevsim ne olursa olsun) nemlendirici sürmelisiniz. Çünkü cildinizin her zaman suya ihtiyacı vardır. Ne kadar çok su içseniz de, teninize dışarıdan da katkıda bulunmanız gerekir. Özellikle yazın güneş koruyucu özellikli nemlendiriciler de tercih edebilirsiniz. Clinique nemlendirici ürünlere göz atabilirsiniz.

Artık makyaj malzemelerinizi daha iyi anlıyorsunuz, değil mi!

 

 

 

ADVERTORIAL

 

 

 

 

 

30 Ağustos 2013 Saat : 1:00
bcs
devamını oku

2008 PMYO Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2008 PMYO Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı, 2008 Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı (PMYO), Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı (PMYO) 2008, PMYO 2008 Soruları, PMYO 2008 Cevapları

 

 

2008

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS AKADEMİSİ
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ ADAYLIĞI SINAVI

SORU KİTAPÇIĞI VE YANITLARI

SINAV TARİHİ: 14.09.2008

SORU KİTAPÇIĞI-A

 

 

[button link=”http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/arsiv/2008/2008_EGM_SORULAR/2008egmgenyetgenkul.pdf” newwindow=”yes”] Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi[/button]

 

 

[button link=”http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/arsiv/2008/2008_EGM_SORULAR/2008egmcevapanahtari.pdf” newwindow=”yes”] Cevap Anahtarı[/button]

 

 

11 Temmuz 2013 Saat : 4:31
bcs
devamını oku

2009 PMYO Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2009 PMYO Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı, 2009 Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı (PMYO), Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı (PMYO) 2009, PMYO 2009 Soruları, PMYO 2009 Cevapları

 

 
<table id=”AutoNumber1″ width=”100%” border=”3″ cellspacing=”1″ bgcolor=”#ffffff”>
<tbody>
<tr>
<td bgcolor=”#c9c9c9″ width=”100%” height=”92″>
<p align=”center”><span style=”font-family: Book Antiqua;”><b>2009 POLİS AKADEMİSİ</b></span></p>
<p align=”center”><span style=”font-family: Book Antiqua;”><b>POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ ADAYLIĞI SINAVI</b></span></p>
<p align=”center”><span style=”font-family: Book Antiqua;”><b>SORU KİTAPÇIĞI VE YANITLARI</b></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align=”left” bgcolor=”#82eaf2″ width=”100%” height=”14″><i><b><span style=”font-family: Times New Roman; font-size: small;”>SINAV TARİHİ: 13.09.2009</span></b></i></td>
</tr>
<tr>
<td align=”left” bgcolor=”#ffffff” width=”20%” height=”14″>
<p align=”center”><b><span style=”color: #000080; font-family: Times New Roman;”>SORU KİTAPÇIĞI-A</span></b></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

[button link=”www.osym.gov.tr/dosya/1-51214/h/pmyo22009.pdf” newwindow=”yes”] Genel Yetenek – Genel Kültür Testleri ve Cevap Anahtarı[/button]

&nbsp;

&nbsp;

10 Temmuz 2013 Saat : 11:25
bcs
devamını oku

2009 PMYO Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı – İptal Edilen

2009 PMYO Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı, 2009 Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı (PMYO), Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı (PMYO) 2009, PMYO 2009 Soruları, PMYO 2009 Cevapları

 

 

2009 POLİS AKADEMİSİ

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ ADAYLIĞI SINAVI

SORU KİTAPÇIĞI VE YANITLARI

SINAV TARİHİ: 13.09.2009

SORU KİTAPÇIĞI-A

 

 

 

[button link=”http://www.osym.gov.tr/dosya/1-50700/h/egm2009.pdf” newwindow=”yes”] Genel Yetenek – Genel Kültür Testleri ve Cevap Anahtarı[/button]

 

 

10 Temmuz 2013 Saat : 10:20
bcs
devamını oku

2010 PMYO Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2010 PMYO Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı, 2010 Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı (PMYO), Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı (PMYO) 2010, PMYO 2010 Soruları, PMYO 2010 Cevapları

 

 

2010-PMYO

SORU KİTAPÇIĞI VE YANITLARI

SINAV TARİHİ: 03.07.2010

SORU KİTAPÇIĞI-A

 

 

[button link=”http://www.osym.gov.tr/dosya/1-56003/h/pmyo2010.pdf” newwindow=”yes”] Genel Yetenek – Genel Kültür Testleri ve Cevap Anahtarı[/button]

 

 

9 Temmuz 2013 Saat : 12:15
bcs
devamını oku

2006 Nisan TUS Soru ve Cevapları

2006 NİSAN DÖNEMİ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SORU KİTAPÇIKLARI VE YANITLARI, 2006 Nisa Tus Soruları, 2006 Tus Çıkmış Sınav Soruları, 2006 Tus Çıkmış Soru ve Cevaplar

 

 

2006 NİSAN DÖNEMİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

SORU KİTAPÇIKLARI VE YANITLARI

YABANCI DİL SINAVI

SINAV TARİHİ: 08.04.2006
ALMANCA (A KİTAPÇIĞI) FRANSIZCA (A KİTAPÇIĞI) İNGİLİZCE (A KİTAPÇIĞI)
Ön Kapak Ön Kapak Ön Kapak
Almanca Fransızca İngilizce
Arka Kapak Arka Kapak Arka Kapak
Cevap Anahtarı Cevap Anahtarı Cevap Anahtarı

BİLİM SINAVI

SINAV TARİHİ: 09.04.2006
TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN (A KİTAPÇIĞI) TIP FAKÜLTESİ DIŞINDAKİ FAKÜLTELERDEN MEZUN OLANLAR İÇİN (A KİTAPÇIĞI)
Ön Kapak Ön Kapak
Temel Tıp Bilimleri Testi 1 Temel Tıp Bilimleri Testi 1
Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Tıp Bilimleri Testi 2
Arka Kapak Arka Kapak
Temel Tıp Bilimleri Testi 1 Cevap Anahtarı Temel Tıp Bilimleri Testi 1 Cevap Anahtarı
Klinik Tıp Bilimleri Testi Cevap Anahtarı Temel Tıp Bilimleri Testi 2 Cevap Anahtarı

 

 

 

 

8 Temmuz 2013 Saat : 2:11
bcs
devamını oku
2013 Çıkmış Sorular Son Yazılar FriendFeed

Reklam

reklam
Smart Backlink
reklam
reklam

Facebook